Hjártagna från Björkhagen

U: 

E: 

Född: 2017

Färg: Svartskäck

Blup:  

Kön: Sto

Ägare: Lena Björnberg