Jag producerar i snitt 200 inplastade rundbalar per år.  Målet är alltid att det ska vara ett grovfoder med så bra värden för islandshästar som möjligt. Jag vill gärna ha fasta kunder så att jag kan ha med er i planeringen inför skörden. Kontakta mig vid intresse.